Category Archives: Asociacijos pranešimai

2018 m. spalio 28 d. šaukiamas suvažiavimas


2018 m. spalio 28 d., sekmadienį, 15.00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos visuotinis narių susirinkimas (suvažiavimas). Jei kvorumas nesusidarys bus šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris vyktų 2018 m. spalio 29 d., pirmadienį, 17:00 val.

Suvažiavimo ir pakartotinio suvažiavimo vieta – Pamėnkalnio g. 26, Vilnius
Dalyvių registracija – iki 15.20 val.
Pakartotinio suvažiavimo dalyvių registracija – iki 17.20 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:
15:00 – 15:20 val. Dalyvių registracija.
15:20 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
15:30 val. Esamo NVTKA pirmininko atšaukimas iš pareigų jo paties prašymu. Naujo (-os) NVTKA pirmininko (-ės) rinkimas naujai kadencijai.
15:45 val. Esamos valdybos atšaukimas, naujos valdybos rinkimas naujai kadencijai.
16:05 val. Esamos revizijos komisijos atšaukimas, naujos revizijos komisijos rinkimas naujai kadencijai.
16:25 val. Kiti klausimai.
16:40 val. Suvažiavimo pabaiga.

Pakartotinio suvažiavimo darbotvarkė:
17:00 – 17:20 val. Dalyvių registracija.
17:20 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Pakartotinio suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
17:30 val. Esamo NVTKA pirmininko atšaukimas iš pareigų jo paties prašymu. Naujo (-os) NVTKA pirmininko (-ės) rinkimas naujai kadencijai.
17:45 val. Esamos valdybos atšaukimas, naujos valdybos rinkimas naujai kadencijai.
18:05 val. Esamos revizijos komisijos atšaukimas, naujos revizijos komisijos rinkimas naujai kadencijai.
18:25 val. Kiti klausimai.
18:40 val. Pakartotinio suvažiavimo pabaiga.

2018 m. rugsėjo 16 d. šaukiamas suvažiavimas


2018 m. rugsėjo 16 d., sekmadienį, 15.00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos visuotinis narių susirinkimas (suvažiavimas). Jei kvorumas nesusidarys bus šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris vyktų 2018 m. rugsėjo 17 d., pirmadienį, 08:00 val.

Suvažiavimo ir pakartotinio suvažiavimo vieta – Pamėnkalnio g. 26, Vilnius
Dalyvių registracija – iki 15.20 val.
Pakartotinio suvažiavimo dalyvių registracija – iki 08.20 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:
15:00 – 15:20 val. Dalyvių registracija.
15:20 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
15:30 val. 2017 metų metinės asociacijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
15:50 val. Keičiamų asociacijos įstatų projekto tvirtinimas.
16:30 val. Asociacijos narystės ir stojimo į asociaciją mokestis.
16:50 val. Kiti klausimai.
17:10 val. Suvažiavimo pabaiga.

Pakartotinio suvažiavimo darbotvarkė:
08:00 – 08:20 val. Dalyvių registracija.
08:20 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Pakartotinio suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
08:30 val. 2017 metų metinės asociacijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
08:50 val. Keičiamų asociacijos įstatų projekto tvirtinimas.
09:30 val. Asociacijos narystės ir stojimo į asociaciją mokestis.
09:50 val. Kiti klausimai.
10:00 val. Pakartotinio suvažiavimo pabaiga.

Keisimų asociacijos įstatų projektas paskelbtas asociacijos „Google“ grupėje. Nariai, kurie nesinaudoja grupe, gali susipažinti su projektu ir pateikti nuomonę bei siūlymus kreipdamiesi el. p. valdyba@nvtka.lt

2017 m. rugsėjo 06 d. šaukiamas Valdybos posėdis


2017 m. rugsėjo 06 d., trečiadienį, 19.00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos valdybos posėdis. Jei kvorumas nesusidarys bus šaukiamas pakartotinis valdybos posėdis, kuris vyktų 2017 m. rugsėjo 07 d., ketvirtadienį, 19:00 val.

Posėdis vyks ŽALI.LT redakcijoje Pamėnkalnio g. 26, Vilnius

Darbotvarkė:
18:55 – 19:00 val. Dalyvių registracija.
19:00 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
19:05 val. Asmens įstojimas į asociaciją.
19:10 val. Kiti klausimai.
19:20 val. Posėdžio pabaiga.

Pakartotinio valdybos posėdžio, neįvykus pirmutiniam valdybos posėdžiui, data ir laikas – 2017 m. rugsėjo 07 d., ketvirtadienį, 19:00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu, kaip tai numatyta asociacijos įstatuose. Pageidaujantieji dalyvauti posėdyje be balsavimo teisės ne valdybos nariai turi susisiekti su asociacijos pirmininku ir pranešti apie norą dalyvauti posėdyje.

Darbotvarkė:
18:55 – 19:00 val. Dalyvių registracija.
19:00 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
19:05 val. Asmens įstojimas į asociaciją.
19:15 val. Posėdžio pabaiga.

2017 m. gegužės 18 d. šaukiamas Valdybos posėdis


2017 m. gegužės 18 d., ketvirtadienį, 18.30 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos valdybos posėdis. Jei kvorumas nesusidarys bus šaukiamas pakartotinis valdybos posėdis, kuris vyktų 2017 m. gegužės 19 d., penktadienį, 14:00 val.

Valdybos posėdžio vieta – viešbutis „Grata“, konferencijų salė „Piano“, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius
Dalyvių registracija – iki 18.30 val.

Darbotvarkė:
18:15 – 18:30 val. Dalyvių registracija.
18:30 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
18:35 val. Metinės asociacijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
18:45 val. Banko sąskaitos uždarymas ir atidarymas kitame banke.
18:50 val. Įstatų keitimo siūlymas.
18:55 val. Kiti klausimai.
19:00 val. Posėdžio pabaiga.

Pakartotinio valdybos posėdžio, neįvykus pirmutiniam valdybos posėdžiui, data ir laikas – 2017 m. gegužės 19 d., penktadienį, 10:00 val.
Suvažiavimo vieta – Pamėnkalnio g. 26, 01114 Vilnius
Dalyvių registracija – iki 10:00 val.

Darbotvarkė:
09:45 – 10:00 val. Dalyvių registracija.
10:00 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
10:05 val. Metinės asociacijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
10:15 val. Banko sąskaitos uždarymas ir atidarymas kitame banke.
10:20 val. Įstatų keitimo siūlymas.
10:30 val. Pakartotinio valdybos posėdžio pabaiga.