Asociacija

101_4043Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija (NVTKA) 2013 m. vasario 13 d. pradėjo veiklą kaip nevyriausybinė jaunimo organizacija. 2018 m. rugsėjo 17 d. NVTKA, įtvirtinusi naujus įstatus, atsisakė jaunimo organizacijos statuso, tačiau išliko pelno nesiekiančia nevyriausybine organizacija. NVTKA sudaro bet kokio amžiaus pilnamečiai fiziniai asmenys. Esame veržli, aktyvi, besidominti, ryžtinga, atsakinga, siekianti profesionalumo komanda.

Asociacijos pagrindiniai tikslai
Ginti viešojo transporto keleivių interesus, gerinti ir populiarinti viešąjį transportą Lietuvoje.

Kalbant plačiau, NVTKA siekia keisti žmonių požiūrį į viešąjį transportą, diegti suvokimą, kad viešasis transportas yra svarbi priemonė darniai miesto plėtrai. Įsivaizduokime, koks būtų miestas, jei visi gyventojai turėtų po automobilį, o koks būtų miestas, jei niekas neturėtų automobilio – naudotųsi tik viešuoju transportu. Dabar lengviau suvokti, kokią reikšmę miesto vystymuisi ir jo kasdieniam gyvenimui turi viešojo transporto sistema. Juk tai yra priemonė ne tik tenkinti žmonių poreikius judėti, bet ir kontroliuoti transporto srautus bei oro užterštumą.

Šiuo metu Lietuvoje viešojo transporto veiklos ir plėtros strategija nėra suformuota ir nėra aiški. Todėl mūsų vienas iš tikslų – prisidėti, kuriant tokią strategiją ir stebėti jos įgyvendinimą.

Asociacijos veikla
Skleidžiame asociacijos poziciją apie viešąjį transportą viešai žiniasklaidoje. Taip pat asociacijoje keliame viešojo transporto problemas ir teikiame valstybinėms institucijoms bei vežėjams siūlymus tobulinti sistemą ir viešojo transporto darbo organizavimą. Esame kupini idėjų ir nuolat ieškome naujų būdų gerinti viešąjį transportą Lietuvoje, o kartu ir tobulėti.

Šiek tiek apie asociacijos pavadinimą
Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos pavadinime esantis žodis „nacionalinė“ skirtas suprasti, kad vienijame visoje Lietuvoje esančių keleivių interesus, veikiame visoje valstybėje ir mūsų veikla vieninga, lygiavertė, nesvarbu, kuriame mieste yra keleiviai.

Žodžių junginys „viešasis transportas“ suvoktinas dalimis: viešasis – tai dalyvavimas visuomenės gyvenime ir su visuomene, o transportas – tai civilizuota priemonė tenkinti žmonių poreikį judėti, nuvykti.

Junginys „keleivių asociacija“ jos pavadinime pasako ne tik tai, kad NVTKA įkurta dėl keleivių, bet ir nurodo, kad tai yra būtent keleivių – skirta keleiviams ir dėl keleivių. Kad jie nesąlygiškai jaustųsi šios asociacijos dalimi.

Trumpai. NVTKA yra:
Nacionalinė – veikianti visoje valstybėje vieningai;
Veržli, ryžtinga;
Siekianti, kad būtų užtikrintas patogus gyventojų judėjimas, keliavimas;
Siekianti darnios miestų plėtros;
Skirta keleiviams ir yra keleivių.

Miestuose mes plėtojame inovatyvias idėjas, siekiame keisti žmonių mąstymą, vienijame visuomenės požiūrį, skatiname atsakingą žmonių požiūrį į aplinką, ekologiją, bendruomenę ir miesto plėtrą.

O štai mažesniuose miestuose ir rajonuose viešasis transportas yra gyvybiškai svarbi priemonė keliauti, nuvykti, pasiekti tikslą. Todėl šiose vietovėse asociacija didesnį dėmesį skiria keleivių pagrindinių poreikių tenkinimui, nes miestuose šie minimalūs poreikiai daugiau ar mažiau patenkinami.

Asociacijos narių socialinė klasė yra įvairi. Tai įrodo, kad viešuoju transportu domisi, naudojasi ir jo pokyčiams neabejingas gali būti bet kuris. Asociacija sudėtyje yra įvairaus amžiaus, besidomintys valstybės kūrimo procesais, žmonės.

Nori prisijungti prie mūsų? Tapk asociacijos nariu!