Monthly Archives: liepos 2015

2015 m. rugpjūčio 27 d. vyks asociacijos Valdybos posėdis


2015 m. rugpjūčio 27 d. 09:00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos Valdybos narių posėdis.

Posėdžio data ir laikas – 2015 m. rugpjūčio 27 d. 9 val.
Posėdžio vieta – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Pamėnkalnio g. 26, 01114 Vilnius

Darbotvarkė:
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
Valdybos veiklos reglamento pristatymas ir tvirtinimas.
Kandidatų prisistatymas į asociacijos vicepirmininko pareigas ir vicepirmininko rinkimas.
Narių susipažinimo su asociacijos dokumentais ir informacija tvarkos pristatymas ir tvirtinimas.
Pageidaujančių tapti asociacijos nariu priėmimas į asociaciją.
Kiti klausimai.

2015 m. balandžio 26 d. vyks asociacijos Suvažiavimas


2015 m. balandžio 26 d., sekmadienį, 15:00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos visuotinis narių susirinkimas (Suvažiavimas). Jei daugiau nei pusė narių nedalyvaus Suvažiavime, bus šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris vyktų 2015 m. balandžio 27 d., pirmadienį, 8:00 val. Iškart po Suvažiavimo balandžio 26 d. vyks Idėjų dirbtuvės. Apie pakartotinį Suvažiavimą, jei jis vyktų, bus pranešta nariams elektroniniu paštu ir www.nvtka.lt publikacijų skiltyje 2015 m. balandžio 26 d. vakare.

Suvažiavimo data ir laikas – 2015 m. balandžio 26 d. 15:00 val.
Suvažiavimo vieta – A. Smetonos g. 3-26, Vilnius
Dalyvių registracija – iki 15:30 val.

Darbotvarkė:
15:00 – 15:30 val. Dalyvių registracija.
15:30 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
15:45 val. Kandidatų į asociacijos pirmininko pareigas prisistatymas ir asociacijos pirmininko rinkimas.
16:00 val. Valdybos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos valdybą prisistatymas ir rinkimas.
16:30 val. Revizijos komisijos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos Revizijos komisiją prisistatymas ir rinkimas.
16:40 val. Asociacijos 2014 kalendorinių metų veiklos ataskaitos, įskaitant finansinę atskaitomybę, aptarimas ir tvirtinimas.
17:20 val. Kiti klausimai.
17:45 val. Suvažiavimo pabaiga.

Pakartotinio Suvažiavimo data ir laikas – 2015 m. balandžio 27 d. 8:00 val.
Suvažiavimo vieta – Pamėnkalnio g. 26, 01114 Vilnius
Dalyvių registracija – iki 8:20 val.

Darbotvarkė:
8:00 – 8:20 val. Dalyvių registracija.
8:25 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
8:30 val. Kandidatų į asociacijos pirmininko pareigas prisistatymas ir asociacijos pirmininko rinkimas.
8:35 val. Valdybos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos valdybą prisistatymas ir rinkimas.
8:45 val. Revizijos komisijos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos Revizijos komisiją prisistatymas ir rinkimas.
9:00 val. Asociacijos 2014 kalendorinių metų veiklos ataskaitos, įskaitant finansinę atskaitomybę, aptarimas ir tvirtinimas.
9:30 val. Pakartotinio Suvažiavimo pabaiga.