Monthly Archives: rugsėjo 2014

Su transportu susiję įstatymų projektai


Skelbiame su transportu susijusius parengtus įstatymų projektus ir nuorodas į juos. Nukreiptame puslapyje galite rasti raudoną sakinį „Pareikškite pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto“, kurį spustelėjus, nukreipiama į formą pateikti pastabas.

2013-12 – 2014-09:

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1605 1, 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-223 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

DĖL PETRAŠIŪNŲ GELEŽINKELIO STOTIES ATIDARYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO
NR. I-1863 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Šiame puslapyje galite užsiregistruoti gauti pranešimus apie teisės aktų projektus.

Iškeliavo asociacijos narys Linas Saldukas


Asociacija reiškia liūdesį ir pagarbą dėl vieno iš organizacijos steigėjų ir nario Lino Salduko netikėtos mirties. Ši žinia sukrėtė visą asociacijos bendruomenę.

Liną ilgam prisiminsime kaip geraširdį ir kilnios dvasios žmogų.

Reiškiame nuoširdų liūdesį ir palaikymą Lino artimiesiems, draugams ir pažįstamiems.