Teisės aktai

origin_3756880888Aktualūs Lietuvos Respublikos teisės aktai
Asociacijų įstatymas
Labdaros ir paramos įstatymas
Viešojo administravimo įstatymas
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
Visuomenės informavimo įstatymas
Vartotojų teisių apsaugos įstatymas
Savanoriškos veiklos įstatymas
Teisėkūros pagrindų įstatymas
Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai ir nutarimai, susiję su viešuoju transportu
ES. Europos autobusų keleivių teisių reglamentas Nr. 181/2011
ES. Reglamentas dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų Nr. 1370/2007
ES. Baltoji knyga.
LR. Kelių transporto kodeksas
LR. Transporto veiklos pagrindų įstatymas
LR. Transporto lengvatų įstatymas
Pastaba: Vyriausybės nutarimo Nr. 478, 2000 m. 3 skyrius numato Transporto lengvatų įstatymo 2000 m. 2 skirsnio 4 straipsnio 1 punkto įgyvendinimą.
LR. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos
LR. Įsakymas dėl STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemų (galioja iki 2014-12-31)
LR. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai (2015-01-01)
LR. Įsakymas dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių
LR. Įsakymas dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių
LR. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės
LR. Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu automobilių transportu Lietuvos Respublikoje taisyklės
Pastaba: Keleivių vežimo ir bagažo taisykles vietinio susisiekimo (miesto ir priemiesčio/rajono) transportui nustato ir tvirtina savivaldybės, o tolimojo susisiekimo transportui nustato ir tvirtina Valstybinė kelių transporto inspekcija.
LR. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacija dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo
LR. Autobusų stočių veiklos nuostatai
LR. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 Automobilių keliai

Strategijos, analizės, koncepcijos, ar kiti moksliniai darbai
LR. Ilgalaikė (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija, 2013 m.
LR. Viešojo transporto efektyvaus panaudojimo vežant keleivius koncepcija
LR. Kombinuotų keleivių kelionių skatinimo, diegiant Park&Ride, Bike&Ride, ir kitas koncepcijas, tyrimas
LR. Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vežti keleivius geležinkelių transportu vykdymas

ES – Europos Sąjungos priimti teisės aktai
LR – Lietuvos Respublikos priimti teisės aktai

Naudingos nuorodos:
Galiojančių teisės aktų ir jų projektų puslapis Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos tinklalapyje.
Galiojančių teisės aktų ir jų projektų puslapis Lietuvos transporto saugos administracijos tinklalapyje.
Šiame puslapyje galite užsiregistruoti reguliariems pranešimams apie teisės aktų projektus gauti.

Kadangi aktai kartais keičiami, nenorėdami pateikti senos informacijos, nurodome tik jų pavadinimus, bet ne nuorodas. Šiuos dokumentus galima rasti per internetinę paiešką.