2015 m. balandžio 26 d. vyks asociacijos Suvažiavimas


2015 m. balandžio 26 d., sekmadienį, 15:00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos visuotinis narių susirinkimas (Suvažiavimas). Jei daugiau nei pusė narių nedalyvaus Suvažiavime, bus šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris vyktų 2015 m. balandžio 27 d., pirmadienį, 8:00 val. Iškart po Suvažiavimo balandžio 26 d. vyks Idėjų dirbtuvės. Apie pakartotinį Suvažiavimą, jei jis vyktų, bus pranešta nariams elektroniniu paštu ir www.nvtka.lt publikacijų skiltyje 2015 m. balandžio 26 d. vakare.

Suvažiavimo data ir laikas – 2015 m. balandžio 26 d. 15:00 val.
Suvažiavimo vieta – A. Smetonos g. 3-26, Vilnius
Dalyvių registracija – iki 15:30 val.

Darbotvarkė:
15:00 – 15:30 val. Dalyvių registracija.
15:30 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
15:45 val. Kandidatų į asociacijos pirmininko pareigas prisistatymas ir asociacijos pirmininko rinkimas.
16:00 val. Valdybos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos valdybą prisistatymas ir rinkimas.
16:30 val. Revizijos komisijos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos Revizijos komisiją prisistatymas ir rinkimas.
16:40 val. Asociacijos 2014 kalendorinių metų veiklos ataskaitos, įskaitant finansinę atskaitomybę, aptarimas ir tvirtinimas.
17:20 val. Kiti klausimai.
17:45 val. Suvažiavimo pabaiga.

Pakartotinio Suvažiavimo data ir laikas – 2015 m. balandžio 27 d. 8:00 val.
Suvažiavimo vieta – Pamėnkalnio g. 26, 01114 Vilnius
Dalyvių registracija – iki 8:20 val.

Darbotvarkė:
8:00 – 8:20 val. Dalyvių registracija.
8:25 val. Darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir rinkimų komisijos rinkimas.
8:30 val. Kandidatų į asociacijos pirmininko pareigas prisistatymas ir asociacijos pirmininko rinkimas.
8:35 val. Valdybos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos valdybą prisistatymas ir rinkimas.
8:45 val. Revizijos komisijos sudėties tvirtinimas. Kandidatų į asociacijos Revizijos komisiją prisistatymas ir rinkimas.
9:00 val. Asociacijos 2014 kalendorinių metų veiklos ataskaitos, įskaitant finansinę atskaitomybę, aptarimas ir tvirtinimas.
9:30 val. Pakartotinio Suvažiavimo pabaiga.