2015 m. gegužės 11 d. vyks asociacijos Valdybos posėdis


2015 m. gegužės 11 d. 20:00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos Valdybos narių posėdis. Daugiau nei pusei narių neatvykus į posėdį, šaukiamas pakartotinis posėdis, kuris vyks 2015 m. gegužės 21 d. 20:00 val.

Posėdžio data ir laikas – 2015 m. gegužės 11 d. 20 val.
Posėdžio vieta – Labdarių g. 7, Vilnius

Darbotvarkė:
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
Valdybos veiklos reglamento pristatymas ir tvirtinimas.
Kandidatų prisistatymas į asociacijos vicepirmininko pareigas ir vicepirmininko rinkimas.
Narių susipažinimo su asociacijos dokumentais ir informacija tvarkos pristatymas ir tvirtinimas.
Pageidaujančių tapti asociacijos nariu priėmimas į asociaciją.
Kiti klausimai.