Iškeliavo asociacijos narys Linas Saldukas


Asociacija reiškia liūdesį ir pagarbą dėl vieno iš organizacijos steigėjų ir nario Lino Salduko netikėtos mirties. Ši žinia sukrėtė visą asociacijos bendruomenę.

Liną ilgam prisiminsime kaip geraširdį ir kilnios dvasios žmogų.

Reiškiame nuoširdų liūdesį ir palaikymą Lino artimiesiems, draugams ir pažįstamiems.