Keleivių asociacija: Šiaulių „Busturo“ požiūris į keleivių interesus ginančią organizaciją – neigiamas


Sidikerskis BusturasNacionalinei viešojo transporto keleivių asociacijai (NVTKA) paskelbus istoriją apie Susisiekimo ministerijos pripažintas negaliojančiomis vežėjo „Busturas“ patvirtintas keleivių vežimo taisykles, Šiaulių naujienų tinklalapyje „Šiaulių naujienos“ „Busturo“ generalinis direktorius suskubo priešgyniauti, politiškai išsisukinėti ir skleisti melagingą informaciją apie NVTKA.

2014 m. liepos 4 d. „Šiaulių naujienose“ paskelbtame straipsnyje „Busturo“ keleivių vežimo taisyklės – negaliojančios“ (http://www.snaujienos.lt/naujienos/miesto-gyvenimas/34811-busturo-keleivi-veimo-taisykls–negaliojanios), negerbdamas Susisiekimo ministerijos išaiškinimo, „Busturo“ generalinis direktorius T. Bielinskas ėmė aiškintis, kad keleivių vežimo taisyklės yra „keleivių patogumui“. NVTKA su tuo visiškai nesutinka.

Generalinis direktorius straipsnyje teigia: „Mes pasiskaitysime gautą tekstą. Tik tiek, kad aš žinau, jog šituo skambiu pavadinimu – nacionaline asociacija – yra pasivadinę penki vaikinai iš Kauno, kurie net įstaigos adreso neturi. Nė vienas keleivis nėra skundų pareiškęs ir nė vienas nėra baudos gavęs. Aš sakau, kad čia kažkokių apsišaukėlių vaikinų, veikiančių visos Lietuvos vardu, raštai, kurie gaišina žmonių laiką. Tačiau jeigu ateityje atsirastų bent kiek normalesnė organizacija, turinti tūkstantį ar daugiau tūkstančių narių, tikrai sveikintume ir netgi padėtume plėtoti veiklą“, – taip į asociacijos iškeltas problemas reagavo UAB „Busturas“ generalinis direktorius Tomas Bielinskas.

NVTKA pirmininkas Julius Majauskas yra kitokios nuomonės ir su visa pagarba teigia, kad situacija yra tikrai labai rimta – „Busturo“ generalinis direktorius T. Bielinskas turėtų ne tik „pasiskaityti“ gautus tekstus iš NVTKA (gautas birželio mėn. pirmojoje pusėje) ir Susisiekimo ministerijos (gautas liepos pirmąją pusę), bet ir nuodugniai juos išnagrinėti.

„Šiek tiek su ironija pažvelgiau ir į „Busturo“ generalinio direktoriaus požiūrį į vežėjo klientų interesus ginančią organizaciją. Suprantu, kad nelengva susitaikyti su mintimi, kad kažkas stebi ir kritikuoja įmonės veiklą, siekdami jai padėti tobulėti. Bet galbūt vertėtų susilaikyti nuo arogancijos, melagingos informacijos skleidimo ir senamadiško požiūrio į visuomeniškai veikiančią organizaciją, siekiančią tobulėjimo, o ne priešiškumo ir piktumo, rodymo. Mes netgi labai etiškai pasielgėme, turint omenyje tai, kad „Busturą“ apie galimai negaliojančias taisykles informavome nesislėpdami, o teikdami raštą tuo pat metu, kaip ir Susisiekimo ministerijai. Pastaroji atsakymą mums parengė, o „Busturas“ nei mums rašė, nei mums skambino – kitaip tariant, padiskutuoti apie iškeltą problemą nenorėjo ir ją tiesiog ignoravo. Galbūt „Busturo“ generaliniam direktoriui geriau, kai jo niekas nejudina ir taip stovi nejudanti pelkė. Bet kur mes su tokiu požiūriu nueitume? Gyvenimas juda ir „Busturas“ tikrai dar turi kur tobulėti“, – pasakoja NVTKA pirmininkas J. Majauskas.

„Mūsų organizaciją sudaro ne 5, bet žymiai daugiau asmenų. „Busturas“ nėra kreipęsis į NVTKA nė karto ir nesiteiravęs nei raštu, nei žodžiu, kiek turime narių, tai tas skaičius 5 čia tiesiog spėliojimas. Bet reikia turėti omenyje ir tai, kad organizacija įkurta tik praėjusiaisiais metais, tad joje narių tikrai nėra tūkstančio ar daugiau, kaip pageidautų „Busturo“ generalinis direktorius, kuriam narių kiekis, kaip supratau, yra vienintelis rodiklis, dėl kurio verta pripažinti organizacijos egzistavimą ir veiklą. Be to, siekiant sklandesnės finansine prasme asociacijos veiklos, nuo šių metų pradžios buvo įvestas narių įstojimo ir metinis narystės mokesčiai, kurie jau atšaukti, nes nepasiteisino ir tai gerokai pristabdė naujų narių įstojimą. Trūksta ir žinomumo apie organizaciją, todėl narių skaičius didėja lėtai, bet tūkstantį narių organizacija ateityje tikrai turės – visuomenės susidomėjimas viešuoju transportu yra didelis.

Dabartiniai NVTKA nariai gyvena Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose. Tai yra aktyvūs, patyrę viešojo transporto entuziastai ir keleiviai, Lietuvos ir užsienio viešuoju transportu besidomintys vidutiniškai 5 metus ir 92 proc. narių viešuoju transportu naudojasi kasdien. Daugiau kaip pusė narių yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

NVTKA yra jaunimo organizacija ir siekia dalyvauti visuomenės kūrimo procese ir kad artimiausioje ateityje viešasis transportas Lietuvoje būtų modernus ir tenkinantis keleivių interesus. Nacionaline asociacija vadinamės dėl to, kad veiklą siejame ne su kokiu nors vienu regionu, bet su visa Lietuva. Tai yra labai aiškiai išdėstyta asociacijos tinklalapyje. Bet akivaizdu, kad „Busturo“ generalinis direktorius T. Bielinskas NVTKA tinklalapio neskaitė. O kam? Juk net Susisiekimo ministerijos raštus jis linkęs tik „pasiskaityti“.

Taip pat noriu pridurti, kad kol kas NVTKA būstinės, kurioje galėtų priimti interesantus, neturi dėl finansinių priežasčių. Bet veikiame pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir esame atviri – svarbiausi NVTKA dokumentai yra pateikti www.nvtka.lt, kiti dokumentai asociacijos nariams pageidaujant pateikiami gyvai per susitikimus arba elektroniniu būdu. Gyvename 21-ajame amžiuje, todėl asociacija yra prisitaikiusi prie šio amžiaus teikiamų technologinių galimybių. Jos numatytos ir notariškai patvirtintuose asociacijos įstatuose. NVTKA yra Juridinių asmenų registre įregistruota organizacija; visi dabartiniai nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, pilnamečiai asmenys, esame sąžiningai ir legaliai veikianti organizacija.

Suprantu „Busturo“ generalinį direktorių – jis tiesiog nenori pripažinti padarytos klaidos – veikia žmogiškasis faktorius. Natūralu ir tai, kad nėra gerai susipažinęs su nevyriausybinių organizacijų veiklos ypatumais ir šiek tiek maišo tai su uždarųjų akcinių bendrovių veiklos principais („Busturas“ yra UAB ir UAB pagrindinis tikslas yra pelnas, o fizinius asmenis vienijančių nevyriausybinių organizacijų pagrindinis tikslas yra ginti su pinigais mažiausiais susijusius interesus). Esame atviri visiems interesantams ir kviečiame rašyti elektroniniu paštu asociacija@nvtka.lt arba skambinti tel. 8 699 12125, arba bendrauti ir diskutuoti gyvai“, – atvirai apie NVTKA veiklą pasakoja asociacijos pirmininkas J. Majauskas.

Nuotraukos autorius: Evaldas Sidikerskis.