2016 m. birželio 01 d. šaukiamas Valdybos posėdis


2016 m. birželio 01 d. 16:00 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos valdybos narių posėdis. Valdybos posėdyje nesusidarius kvorumui bus šaukiamas pakartotinis valdybos posėdis, kuris vyktų 2016 m. birželio 02 d., ketvirtadienį, 16:00 val. Apie pakartotinį valdybos posėdį, jei jis vyktų, bus pranešta nariams elektroniniu paštu ir www.nvtka.lt publikacijų skiltyje.

Darbotvarkė:
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
Metinės asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas teikti suvažiavimui.
Kiti klausimai.

Pakartotinio posėdžio data ir laikas – 2016 m. birželio 01 d. 16:00 val.
Pakartotinio posėdžio vieta – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Pamėnkalnio g. 26, 01114 Vilnius

Darbotvarkė:
Pakartotinio posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
Metinės asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas teikti suvažiavimui.
Kiti klausimai.