Atsistatydina asociacijos pirmininkas


2015-03-20 NVTKA gavo asociacijos pirmininko Juliaus Majausko pareiškimą dėl atsistatydinimo iš asociacijos pirmininko pareigų. Minėtos pareigos Juliaus Majausko sutikimu bus einamos iki bus išrinktas naujasis asociacijos pirmininkas, bet ne vėliau kaip iki 2015-06-01.