Šaukiamas Suvažiavimas


2013 m. gegužės 18 d. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) 10:30 val. vyks Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos visuotinis narių susirinkimas (Suvažiavimas).

Darbotvarkė:

Registracija. Mandatų įteikimas.
Pradžios ir sveikinimo kalbos.
Suvažiavimo organizavimo tvarkos pristatymas.
Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus, rinkimų komisijos ir darbotvarkės tvirtinimas.
Asociacijos strateginio veiklos plano tvirtinimas.
Asociacijos komitetų steigimas ir veiklos sričių nustatymas.
Asociacijos komitetų narių rinkimas. Kandidatų prisistatymas, balsavimas.
Asociacijos komitetų vadovų tvirtinimas.
Asmenų nuo 14 m. iki 16 m. priėmimo į asociaciją tvarkos tvirtinimas.
Asmenų nuo 16 m. iki 18 m. priėmimo į asociaciją tvarkos tvirtinimas.
Asmenų nuo 18 m. priėmimo į asociaciją tvarkos tvirtinimas.
Asociacijos narių priėmimo ir narystės mokesčiai.
Asociacijos nario pažymėjimas.
Kiti klausimai.
Suvažiavimo uždarymas.

Norintys kandidatuoti rinkimuose, bet negalėsiantys dalyvauti susirinkime, prisistatymo ir argumentacinę kalbą siųskite elektroniniu paštu suvaziavimas@nvtka.lt, laiške taip pat galite nurodyti, kurio asociacijos nario prašome perskaityti jūsų prisistatymo kalbą.

Norintys teikti siūlymus dėl Suvažiavimo darbotvarkės, tai galite padaryti elektroniniu paštu pirmininkas@nvtka.lt iki 2013 m. gegužės 5 d.

Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu asociacija@nvtka.lt arba telefonu 8 699 12125.

Kviečiame dalyvauti!