Apie narystę asociacijoje

origin_179279964 Nariu tapti verta

Kiekvienas, būdamas šios organizacijos nariu, ne tik tiesiogiai prisideda prie bendro tikslo – gerinti viešąjį transportą – bet ir sėkmingai save realizuoja. O veiklos išties turime daug! Ir ji įvairi: nuo galimybės tapti asociacijos valdymo organo sudėtyje, visuomeninių renginių ir akcijų organizavimo iki susitikimų su valdžios žmonėmis, politikais ir jų atstovais.

Pildyti prašymą tapti nariu

Būdamas (-a) asociacijos nariu (-e) gali:

Dalyvauti Lietuvos viešojo transporto gerinimo procese;
Dalyvauti asociacijos veikloje taip aktyviai, kaip tik nori;
Prisidėti kuriant ir tobulinant Lietuvos viešojo transporto sistemą;
Realizuoti ir tobulinti save veikiant asociacijoje;
Plėsti žinias apie viešąjį transportą;
Reikšti viešojo transporto problemas;
Teikti idėjas ir pasiūlymus.

Asociacija Tau gali suteikti:

Galimybę dalyvauti su viešuoju transportu susijusiuose renginiuose;
Galimybę paprasčiau spręsti su viešuoju transportu susijusias problemas;
Galimybę paprasčiau teikti siūlymus, susijusius su viešuoju transportu;
Galimybę plėsti žinias apie viešąjį transportą.

Visi kartu galime žymiai daugiau!

Pildyti prašymą tapti nariu

Kas yra asociacija ir kaip ji veikia?

Į asociacijas susiburti ir siekti bendrų interesų bei tikslų galima visose civilizuotose teisinėse valstybėse. Visuomenės atstovams įkurti nevyriausybinę organizaciją ir glaudžiai bendradarbiauti su valstybinėmis struktūromis – tai demokratinės valstybės ženklas. Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą bei notariškai patvirtintus asociacijos Įstatus. Pastarieji yra svarbiausias asociacijos vidaus tvarką apibrėžiantis teisinis dokumentas, kuriuo privalo vadovautis kiekvienas tos organizacijos narys. Be šių, asociacija privalo vadovautis ir visais Lietuvos Respublikoje veikiančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Taip pat asociacijos vidaus veiklos tvarką nustato, nutarimus priima ir svarbiausius klausimus sprendžia aukščiausieji asociacijos valdymo organai. Jų priimtų sprendimų privalo paisyti visi asociacijos nariai. O organizacijos vidines užduotis atlieka ir su asociacijos veiklos tikslais susijusius klausimus sprendžia kitos vidinės struktūros.

Nario teisės ir pareigos. Kokia yra nario veikla?

NVTKA nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, NVTKA Įstatai ir kiti NVTKA organų priimti nutarimai. Be šių pareigų ir teisių, kiekvienas narys turi galimybę realizuoti save ir priimti atsakomybę rūpintis svarbiais asociacijai reikalais. Tai gali būti vidinė (susijusi su asociacijos veiklos planavimu, sprendimų priėmimu ir vykdymu, dokumentų tvarkymu) arba išorinė veikla (tiesiogiai su asociacijos tikslais susijusi veikla, kuri gali būti: publikacijų ruošimas, problemų teikimas ar analizė, siūlymų generavimas, renginių organizavimas ir kita). Jei tai skamba pernelyg sudėtingai, galime nuraminti – asociacija skirta Tau. Tai reiškia, kad čia kiekvienam rasime tinkamiausios veiklos. Be to, nepamiršk, kad ši veikla daro gerą daugeliui – kuria naudą visuomenei.

Noriu tapti nariu!

Džiaugiamės, kad nusprendei prisijungti. Jeigu jau susipažinai su NVTKA Įstatais, tuomet pats metas užpildyti keletą formų. Šiek tiek svarbios informacijos ir truputis „popierizmo“…

Pildyti prašymą tapti nariu

Asociacijoje gali būti taikomi nario priėmimo ir/ar narystės mokesčiai.