1,2% parama

Taip! Mes kupini idėjų, kurias galime įgyvendinti.

O jūs galite prisidėti prie asociacijos gyvavimo ir plėtros suteikdami 1,2% paramą. Tai jums nieko nekainuoja, nes ši parama skiriama nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Kas yra 1,2% parama?

Lietuvoje dirbantys ar kitaip pajamas gaunantys fiziniai asmenys į valstybės biudžetą nuo gautų pajamų moka gyventojų pajamų mokestį (GPM). Paprastai šį mokestį iš darbuotojo atlyginimo atskaito ir valstybei perveda darbdavys.

Šiuo metu valstybė yra sudariusi galimybę gyventojams, mokantiems GPM, iki 1,2% jo dalies savo nuožiūra skirti bet kuriam paramą galinčiam gauti juridiniam asmeniui, turinčiam paramos gavėjo statusą. iki 2019-tųjų metų nuo 15% GPM buvo pervedama 2% paramos, nuo 2020-tųjų – nuo 20% galima skirti iki 1,2%. Paramos gavėju gali būti asociacija, viešoji įstaiga, politinė partija ir pan. Tai puikus būdas paremti, jūsų nuožiūra, vertą paramos organizaciją, o jums asmeniškai tai papildomai nekainuoja.

Kodėl verta skirti paramą Nacionalinei viešojo transporto keleivių asociacijai (NVTKA)?

NVTKA yra nepelno siekianti nevyriausybinė visuomeninė organizacija, kuri gina Lietuvos viešojo transporto keleivių interesus, populiarina naudojimąsi viešuoju transportu, gerina viešojo transporto sistemą. Daugiau apie NVTKA veiklą rasite NVTKA Facebooke.

Kodėl pelno nesiekiančiai organizacijai reikia piniginio fondo?

– Norime būti žinomi ir matomi, todėl turime asociacijos tinklalapį (www.nvtka.lt). Jo adreso ir talpyklos išlaikymas per metus atsieina apie 50 Eur.
– Norime būti naudingi ir pasiekiami, todėl turime asociacijos mobilųjį telefoną. Mums skambinantieji prašo perskambinti, taip pat patys visada perskambiname besikreipusiems, bet negalėjusiems mūsų norimu metu pasiekti; taip pat telefonu bendraujame dėl susitikimų su institucijomis ir vežėjais. Tai mums per metus kainuoja 20 – 50 Eur.
– Norime skleisti viešojo transporto žinią, rodyti pavyzdžius, kelti ir tobulintinas problemas, taip pat gerinti asociacijos žinomumą. Tam reikalinga kad ir nedidelė išorinė reklama. Ji 2015 metais, bendradarbiaujant su portalu Technologijos.lt, kuris mums darė dideles nuolaidas ir taip parėmė mūsų veiklą, mums kainavo apie 100 Eur.
– Norime neatsilikti nuo naujovių ir domėtis, todėl deleguojame asociacijos narius dalyvauti seminaruose ir konferencijose, kuriose aktyviai pasisakome. Tam per metus išleidžiame apie 30 Eur, nes daugelis renginių vyksta Vilniuje. Tačiau galėtume atsivežti šviežiausias žinias ir iš tarptautinių konferencijų.
– Norime gerinti viešąjį transportą visoje Lietuvoje, todėl turime aplankyti mažesnius miestus, susitikti su jų savivaldybių atstovais ir aptarti viešojo transporto problemas. Tam kol kas numatytų lėšų neturime.
– Visos kitos „smulkios“ išlaidos: kanceliarinės prekės, vizitinės kortelės, skrajutės ir pan.

Ką galėtume geriau, turėdami stipresnį finansinį pagrindą?

– Turime daug planų vykdyti socialines reklamas ir socialines akcijas, nukreiptas siekiant skatinti naudojimąsi viešuoju transportu ir gerinti šias paslaugas.
– Bendradarbiaudami su vežėjais ir savivaldybėmis kurtume ir skleistume viešąjį transportą populiarinančią reklamą.
– Norime būti naudingi ir pasiekiami visada, todėl norėtume skirti lėšų asociacijos žinomumui gerinti.
– Siekiame būtų aktyvūs ir efektyviai veikiantys, o tam mums reikia geresnių galimybių veikti su stipresniu finansiniu pagrindu.

Aktyviai bendraujame ir skleidžiame žinią apie mūsų veiklą feisbuke www.facebook.com/nvtka/

Jei manote, kad esame verti gauti iki 1,2% paramos nuo jūsų sumokėto GPM, toliau pateikiame informaciją, kaip tai padaryti.

Kaip skirti 1,2% paramą?

Tereikia užpildyti ir pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) parengtą formą FR0512 (versija 02). Tai galite atlikti tiesiog VMI Elektroninių deklaracijų sistemoje (EDS). Prie jos prisijungti galima per banko elektroninę bankininkystę, elektroniniu parašu ar kitais būdais.

1. Prisijungę prie EDS kaip fizinis asmuo, kairėje spauskite „Pateikti dokumentą“ ir spauskite „Pildyti dokumentą“, puslapio centre esančioje formoje, eilutėje „formos kodas“ įveskite „FR0512“, spauskite „Filtruoti“.

2. Atsiradusios formų lentelės stulpelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spustelėkite ant paveikslėlio su gaubliu (užėję ant paveikslėlio pele, matysite užrašą „Pildyti formą tiesiogiai portale“). Prireikus, tos pačios lentelės stulpelyje „Pildymo instrukcija“ spustelėjus ant vieno iš dviejų paveikslėlių, galite atsisiųsti pildymo elektroninės formos instrukciją.

3. Užpildykite formą portale. Paspauskite raudono šauktuko simbolį (Klaidų tikrinimas) formos viršuje. Jei klaidų nerasta, galite pateikti formą. Formos viršuje dešinėje spauskite „Pateikti deklaraciją“.

Pateikiame formos pildymo instrukciją su pavyzdžiu (spustelėkite ant paveikslėlio, kad jį padidintumėte).

Kokius duomenis nurodyti FR0512 formoje, norint skirti paramą NVTKA?

Laukelyje 1 įrašykite savo asmens kodą.
Laukelyje 2 įrašykite savo kontaktinį telefono numerį (nebūtina).
Laukelyje 3V įrašykite savo vardą.
Laukelyje 3P įrašykite savo pavardę.
Laukelyje 5 pasirinkite mokestinį laikotarpį (galima skirti už dvejus paskutinius metus, neskaitant einamųjų. Pvz., jei pildote 2016-aisiais, mokestiniai metai pasirenkami 2015-ieji. Viena forma pildoma už vienerius metus).
Laukeliai 6S, 6A, 7S, 7A. Jei šią 1,2% paramą skiriate tik NVTKA, FR0512 formoje pele pažymėkite 6S laukelį. Jei paramą skiriate ir kitiems juridiniams asmenims, pažymėkite užpildytos formos atveju tinkamus laukelius iš šių: 6S, 6A, 7S, 7A.
Stulpelio E1 pirmoje eilutėje spauskite pele ir pasirinkite „2 – Paramos gavėjas“ (antroje eilutėje taip pat galite skirti ir procentą politinei partijai). Atitinkamai toje pačioje pirmoje eilutėje E2 stulpelyje įveskite NVTKA juridinio asmens kodą „302999396“ be kabučių.

Laukelį E3 galite palikti tuščią ar užpildyti sava nuožiūra, jei norite nurodyti mums, kuriems tikslams pageidaujate panaudoti jūsų skiriamas lėšas.
Laukelyje E4 turite nurodyti skiriamos paramos dydį. Jis turi būti ne didesnis kaip „1,2“.
Laukelyje E5 turite nurodyti, iki kurių mokestinių metų skiriate šią paramą. Galite nurodyti ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo mokestinių metų, nurodytų 5 laukelyje. Nurodyti ilgiau negu vieneriems metams patogu, nes nereikėtų pakartotinai kasmet pildyti formos.

Kilus klausimams dėl FR0512 formos pildymo kreipkitės į VMI informacijos telefonu. Su klausimais ir pasiūlymais dėl paramos NVTKA prašome susisiekti el. paštu asociacija@nvtka.lt arba telefonu 869912125.