Su transportu susiję įstatymų projektai


Skelbiame su transportu susijusius parengtus įstatymų projektus ir nuorodas į juos. Nukreiptame puslapyje galite rasti raudoną sakinį „Pareikškite pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto“, kurį spustelėjus, nukreipiama į formą pateikti pastabas.

2013-12 – 2014-09:

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1605 1, 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-223 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

DĖL PETRAŠIŪNŲ GELEŽINKELIO STOTIES ATIDARYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO
NR. I-1863 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Šiame puslapyje galite užsiregistruoti gauti pranešimus apie teisės aktų projektus.

Kitos publikacijos